Üdvözöljük oldalunkon!

Olyan óvodai életet kívánunk megvalósítani, amely magában foglalja az egészségnevelő magatartás kialakítását, az életre való testi-, lelki-, szociális felkészítést, a környezettel való harmonikus együttélést. Szeretnénk megfelelni korunk elvárásainak, a helyi sajátosságaink, földrajzi környezetünk értékeit megőrizve a szülők és a gyermekek igényeinek.

 

 
 
 

CSALÁDI NAP

          

 a

 

TOKAJI GYERMEKKERT ÓVODÁBAN

 

2023. szeptember 16-án 9h-tól

 

Programok: Tűzoltó - autó bemutató

 

 

 

 

Arcfestés  és   Barkácsolás

     

Egészségügyi állapotmérés:

 • Vérnyomás, vércukor, testzsír mérés
 • Látásvizsgálat
 • Boka kar index
 • Légzésfunkciós vizsgálat

 

Egészséges ételek készítése, kóstolása

 

Családsegítő szolgálat kézműves tevékenységei

MOSOLYBIRODALOM ALAPÍTVÁNY:

 • Ugrálóvár
 • Népi játékok

 

Vidám zene-bona sok-sok tánccal!

TOMBOLA   ZSÁKBAMACSKA   LÁNGOS

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK és VÁRUNK!

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

 

Ezúton értesítjük a Kedves Szülőket,

hogy a Tokaji Gyermekkert Bölcsődébe

a 2023/2024-es nevelési-gondozási évre a bölcsődei beiratkozás

illetve kérelmek benyújtása 2023. május 8-10 között történik, 800 - 1500óráig

A beiratás helye: Tokaji Gyermekkert Óvoda, 3910 Tokaj, Gróf Apponyi A. út 13.

A „Bölcsődei felvételi kérelem” letölthető:

/tokajiovoda.hu honlap, dokumentumokból/

Ezt kitöltve, aláírva, beszkennelve kérjük, az óvoda e-mail címére elküldeni, vagy beiratkozáskor behozni.

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Jelentkezést követőn a gyermek felvételéről döntés születik, melyről a

Szülő/ törvényes képviselő írásban értesítést kap a megadott e-mail-címre!

Az előjegyzéssel kapcsolatos kérdés esetén, a 47/ 352-059 telefonszámon

lehet érdeklődni.

A bölcsődébe a gyermekeket 20 hetes koruktól várjuk!

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

a 2023/2024. nevelési évre vonatkozóan

 

Tokaj Város Önkormányzata, mint a Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde fenntartója a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai és bölcsődei beíratkozás időpontja:

2023. május 8. 9. 10.              800 és 1500 óra között

A beíratkozás helye:

Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

3910 Tokaj, Gróf Apponyi Albert utca 13.

Intézményvezetői iroda

 

Mit kell tudni az óvodai felvételről?

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdése).

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai beíratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával.

Az óvodai jelentkezéshez az „SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÓVODAI FELVÉTELRE” nyomtatványt szükséges kitölteni, mely letölthető a www.tokajiovoda.hu /Dokumentumok / honlapról.

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • TAJ kártyája,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai felvétel:

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Tokaj város közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége

Szabad férőhely esetén az Óvoda további – felvételi körzetébe nem tartozó gyermek – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, melyről írásban értesíti a szülőt. A jelentkezés módja az Óvodai felvételi kérelem kitöltése.

A felvételi döntésben szereplő felvételi időponttól a gyermek óvodaköteles, óvodai jogviszonya megkezdődik.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A bölcsődei felvétel:

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti.

 

Bölcsődei beiratkozásra egész évben, folyamatosan van lehetőség. Akik nem a nevelési év elejétől (2023. szeptember 1.) kérik a bölcsődei felvételt, azokat a szabad férőhelyek függvényében tudjuk felvenni.

 

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik.

A bölcsődei jelentkezéshez az „Bölcsődei felvételi kérelem” nyomtatványt szükséges kitölteni, mely letölthető a www.tokajiovoda.hu /Dokumentumok / honlapról.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására, valamint ellenőrzésére legkésőbb a gyermek első bölcsődei nevelési / gondozási napján kerül sor.

Szükséges dokumentáció, melyet a bölcsődébe lépés első napján kell bemutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek adóigazolványa
 • a gyermek nevére kiállított lakcímét igazoló hatósági igazolványa
 • a szülő, törvényes képviselő személyes okmányai (lakcímkártya)

Amennyiben a felvételi kérelem – férőhelyhiány miatt – nem teljesíthető, úgy kérelmére „várólistára” vesszük és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról írásban vagy telefonon értesítjük.

A gyermek óvodai, bölcsődei felvételét követően a felvételről az intézmény e - mailben értesíti az érintett szülőt 2023.05.31-ig.

 

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket a Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde intézményünkbe!

 

 

Tokaj, 2023. 02. 23.

                                                                                   Csordás Sándorné

                                                                                      intézményvezető

 • CSALÁDI NAP - SZEPTEMBER
 • AUTÓ MENTES NAP - SZEPTEMBER
 • MIHÁLY NAPI VÁSÁR - SZEPTEMBER
 • NÉPMESE NAPJA - SZEPTEMBER
 • SZÜRETI FELVONULÁS - OKTÓBER
 • KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS, Nagycsopotosoknak - OKTÓBERTŐL HAVONTA
 • MIKULÁS ÜNNEP - DECEMBER
 • ADVENT, KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS, SZÜLŐI KÖR - DECEMBER
 • KARÁCSONY AZ ÓVODÁBAN - DECEMBER
 • NYÍLT NAP - JANUÁR
 • TEHETSÉGMŰHELYEK HÁZI VERSENYE, VERS, MESE, ÉNEK - FEBRUÁR
 • KISZEÉGETÉS - FEBRUÁR
 • FARSANG - FEBRUÁR
 • ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15-RŐL - MÁRCIUS
 • VÍZ VILÁGNAPJA- MÁRCIUS
 • FÉNYKÉPEZÉS - MÁRCIUS
 • KÖLTÉSZET NAPJA "szavalóverseny" a könyvtárban - ÁPRILIS
 • FÖLD NAPJA -séták, kirándulások szervezése - ÁPRILIS
 • SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS, tavaszi nagytakarítás - ÁPRILIS
 • ÓVODÁSOK LÁTOGATÁSA AZ ISKOLÁBAN - ÁPRILIS
 • TEHETSÉGNAP - ÁPRILIS
 • "TIPEGŐ " NAPOK ,LEENDŐ ÓVODÁSOK LÁTOGATÁSA - MÁJUS
 • ÓVODAI BEIRATKOZÁS - MÁJUS
 • MADARAK ÉS FÁK NAPJA - MÁJUS
 • GYERMEKNAP, játék, sport - MÁJUS
 • BALLAGÁS - MÁJUS
 • CSOPORT KIRÁNDULÁSOK - JÚNIUS

 

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:

 • A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiénés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő:
  https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
  Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.) 
 • Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.huinternetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
 • Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.
 • Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
  • konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
  • a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
  • amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.

A Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.

Segítő együttműködését megköszönve,
Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár"

 

Kedves Szülők!

 

Egészségünk megőrzése érdekében tisztelettel megkérjük Önöket, hogy figyeljünk egymásra!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ gyakorlati tanácsokat adott ki óvodák, bölcsődék részére a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon.

A koronavírus-fertőzés megelőzésére tett óvintézkedéseinkkel szeretnénk gyermekeink és dolgozóink egészségét megvédeni.

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy:

 1. Gyermeküket betegen ne hozzák az óvodába! Amennyiben bármilyen betegséget tapasztalnak a gyermekükön, azonnal forduljanak a házi orvoshoz.
 2. A mosdóhelyiségbe, csoportszobába utcai cipőben Tilos a belépés!
 3. Vannak családok, ahol hozzátartozó (szülő, testvér…stb.), külföldi ott-tartózkodásról vagy munkavégzésről érkezik haza és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek gyermekével. Ebben az esetben kérjük Önöket, hogy értesítsék az óvodapedagógusokat és a gyermek a várható lappangási időben, ami 14 nap, maradjon otthon, pihenjen családjában.

Az adott helyzet miatt a hiányzásokat a szülő írásban igazolja amit elfogad a vezető.

 

Megértésüket köszönjük!                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                          Csordás Sándorné                                                                                                                                                                                 óvodavezető

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00030 pályázat keretein belül megrendezésre kerülő

Nyári tábor

Napközis sporttábor 2019. július 22-26-ig a Tokaji Óvodába 

 
 
 

                                     Nyári Zárás!

 

Tisztelt Szülők!

 

Az óvoda, a nyár folyamán

2023. július 24-től (hétfő) augusztus 4-ig(péntek)

zárva tart /takarítási szünet/.

                         Nyitás: 2023. augusztus 7. (hétfő)

                                                                                                          Csordás Sándorné

                                                           intézményvezető

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

a 2023/2024. nevelési évre vonatkozóan

Tokaj Város Önkormányzata, mint a Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde fenntartója a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai és bölcsődei beíratkozás időpontja:

2023. május 8. 9. 10.              800 és 1500 óra között

A beíratkozás helye:

Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

3910 Tokaj, Gróf Apponyi Albert utca 13.

Intézményvezetői iroda

 

Mit kell tudni az óvodai felvételről?

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdése).

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai beíratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával.

Az óvodai jelentkezéshez az „SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÓVODAI FELVÉTELRE” nyomtatványt szükséges kitölteni, mely letölthető a www.tokajiovoda.hu /Dokumentumok / honlapról.

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • TAJ kártyája,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai felvétel:

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Tokaj város közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége

Szabad férőhely esetén az Óvoda további – felvételi körzetébe nem tartozó gyermek – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, melyről írásban értesíti a szülőt. A jelentkezés módja az Óvodai felvételi kérelem kitöltése.

A felvételi döntésben szereplő felvételi időponttól a gyermek óvodaköteles, óvodai jogviszonya megkezdődik.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A bölcsődei felvétel:

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti.

 

Bölcsődei beiratkozásra egész évben, folyamatosan van lehetőség. Akik nem a nevelési év elejétől (2023. szeptember 1.) kérik a bölcsődei felvételt, azokat a szabad férőhelyek függvényében tudjuk felvenni.

 

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik.

A bölcsődei jelentkezéshez az „Bölcsődei felvételi kérelem” nyomtatványt szükséges kitölteni, mely letölthető a www.tokajiovoda.hu /Dokumentumok / honlapról.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására, valamint ellenőrzésére legkésőbb a gyermek első bölcsődei nevelési / gondozási napján kerül sor.

Szükséges dokumentáció, melyet a bölcsődébe lépés első napján kell bemutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek adóigazolványa
 • a gyermek nevére kiállított lakcímét igazoló hatósági igazolványa
 • a szülő, törvényes képviselő személyes okmányai (lakcímkártya)

Amennyiben a felvételi kérelem – férőhelyhiány miatt – nem teljesíthető, úgy kérelmére „várólistára” vesszük és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról írásban vagy telefonon értesítjük.

A gyermek óvodai, bölcsődei felvételét követően a felvételről az intézmény e - mailben értesíti az érintett szülőt 2023.05.31-ig.

 

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket a Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde intézményünkbe!

 

 

Tokaj, 2023. 02. 23.

                                                                                   Csordás Sándorné

                                                                                    intézményvezető

Apróságokban a jövő

twittergallerycontact

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat. Adatkezelési tájékoztató